O lince ibérico

En Verín hai constancia en 1790 do lobo rabaz, o tigre, o lubicón, como se conocía tamen ao lince en Galicia, co itinerario de  cubrír a zona fronteriza de portugal.

Atópase exclusivamente en zonas moi restrinxidas de España e Portugal tales como áreas do bosque mediterráneo nas cales non hai actividade humana con abundantes matorrais.

É o único carnívoro especializado en coellos ; tamén é un áxil cazador que vive de maneira solitaria e nómade. Móstrase de maneira máis sociable na época de celo, que comeza entre xaneiro e febreiro; alcanza a súa madurez sexual ao ano e medio de vida e adoita vivir entre 10 e 15 anos.

Resultado de imaxes para o lince iberico en galicia

A min o lince pareceme un animal moi bonito,pero ame pena que estea en perigo de extincion.