O Frailecillo e o cambio climatico

Debido á crecente temperatura dos océanos, os peixes e os crustáceos diminuíron e, polo tanto, tamén afectaron ás aves mariñas por falta de alimentos. De feito, moitas poboacións de peixes avanzan máis ao norte ou as áreas máis profundas do océano para escapar dos mares máis quentes, o que fai que os puffins resulten máis difíciles de obter a comida que necesitan para si e para os seus fillos.

Aínda que os peixes son capaces de migrar a mellores climas con máis facilidade, estes paxaros só poden cazar a unha certa distancia das súas áreas de anidación.

OPINIÓN:A min estes animais parécenme moi bonitos e danme moita pena que se estean extinguindo,ademais o cambio climático por unha parte e culpa nosa dos humanos.

imagen

Tags: ,

 

Vostede debe rexistrarse para facer un comentaio.